Referencie

Projekty vytvorené pre vás

Zrealizované web stránky


Tvorba web stránky pre fotografa B. Hanusa

Tvorba web stránky a e-shopu pre firmu Mrava s.r.o.

Tvorba web stránky pre spoločnosť Jubema

Tvorba web stránky pre Slovak-real agency

Tvorba web stránky pre agentúru eBBa s.r.o., ktorá poskytuje personálno – poradenské služby a vzdelávanie v oblasti sociálnych služieb.

Tvorba web stránky pre Donovalley resort, unikátny projekt na výstavbu komplexne vybaveného areálu zariadení cestovného ruchu v centrálnej časti obce Donovaly.

Tvorba web stránky Taste of Slovakia, ktorá sprostredkuje jedinečný zážitok spoznávania Slovenska s ochutnávkou tradičného jedla a nápojov.

Vytvorenie a správa webstránky, e-shopu a ďalšie technologické riešenia pre popredné vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana, ktoré sa zameriava na vydávanie učebníc a pracovných zošitov pre žiakov základných i stredných škôl.

Vytvorenie a správa web stránky a ďalšie technologické riešenia pre stavebnú spoločnosť STAVMAXBB s.r.o., ktorá zabezpečuje autodopravu a realizuje výstavbu a rekonštrukciu bytov, rodinných a polyfunkčných domov a tiež priemyselných objektov.

Tvorba web stránok pre ubytovacie zariadenia Antonstál, hotel Lesník, Palárikovo a Topoľčianky pre LESY Slovenskej republiky, š.p.

Serverové zálohovanie MS Access databázy v rámci projektu APVV-15-0270, ktorý získala Technická univerzita vo Zvolene na obdobie 2016-2020.


Tvorba web stránky pre Haló TAXI Banská Bystrica

Tvorba web stránky pre Bonita Aurelia, svadobný a kvetinový ateliér

Tvorba web stránky pre projekt Poniky Okno do minulosti

Tvorba web stránky Detská misia

Tvorba web stránky pre spoločnosť MM Mont

Tvorba web stránky pre spoločnosť GP Consulting

Tvorba web stránky pre CreativHerz


Tvorba web stránky pre Správu mestských cintorínov Poprad

Vytvorenie a správa web stránky a intranetu pre Banskobystrickú diecézu

Tvorba web stránky pre firmu T-servis Boledovič s.r.o.

Tvorba web stránky pre spoločnosť GEOMAD s.r.o.

Tvorba web stránky pre Penzión Zornička

Tvorba web stránky pre projekt organizácie Fórum života

Copyright © 2019-2021 Benesoft, s.r.o. Všetky práva vyhradené.